Özel Eğitimde Rehberlik

 

ÖZEL EĞİTİMDE REHBERLİK

 

          Özel eğitim; bireylerin bir takım özelliklerinden meydana gelen, zedelenme, yetersizlikten kaynaklanan engel durumları ve onların genel eğitim hizmetlerinden yararlanamadıklarında, eğitim hizmetlerinin bireyselleştirilmesini kapsamaktadır.

            Bireylerin içinde bulundukları engel durumu değişik sınıflandırmalarla açıklanabilir. Görme, işitme, konuşma engelliler, öğrenme güçlüğü çekenler, üstün zekâlı ve üstün özel yetenekliler, yaygın gelişimsel bozuklular (PDD).

            Bireyler çok değişik sebeplerden dolayı engelli hale gelebilmektedirler. Bunlar arasında; kalıtım, çevre, yüksek derecedeki ateşli hastalıklar, kazalar, beslenme, hamilelikte kullanılan alkol, sigara ve zor doğum en etkin olanlarıdır. Tabi bütün bu sebepleri sayarken ebeveynlerin bilinç durumlarına değinmeden geçmekte yanlış olur. Yapılan araştırmalardan edindiğimiz bilgilere göre ailelerin bilinçsizliği, eğitimsizliği ve buna bağlı olarak içinde bulunmuş oldukları sos yo-ekonomik çevrenin de bu durumu tetiklediği ortaya çıkmıştır. Ayrıca zor doğumlarda alanında yeterince uzmanlaşmamış kadın doğum uzmanlarından kaynaklanan, engelliler grubuna rastlamak mümkün. Doğum esnasında yapılan en ufak hata, çocuğun beynine oksijenin gitmemesi durumunda, beyin felciyle (cerebral palsy) sonuçlanabilir. Beyin felcine yol açan diğer nedenler arasında hamilelik enfeksiyonlar ve sarılık gösterebilir.

             Tabi bütün bu saydığımız sebepleri göz önünde bulundurmamalılar birlikte yapılan son araştırmalara göre, ana rahmindeki cenin geçirmiş olduğu evreler de çok önemli dikkate haizdir. Zira annenin içinde bulunduğu sosyal çevre, yaşadığı gerginlikler, sarsıcı ve travma tik olaylar onun psikolojisini çok ciddi bir şekilde etkilemektedir. İşte annenin içinde bulunmuş olduğu bu psikolojik durum, ana rahmindeki cenini etkileyebilir. Bu etkileşim hem bedensel, hem ruhsal ve hem de bilişsel olabilir.

            Bundan dolayıdır ki hamilelik bir anne için çok önemli ve dikkate alınması gereken bir evre olmalıdır. Hamile olan bir anne adayı sosyal çevresine ve beslenmesine dikkat ettiği kadarından daha öte psikolojik durumuna dikkat etmelidir. Unutulmamalıdır ki bir anne ne kadar mutlu ve dingin bir ruh hali içindeyse, karnında taşıdığı çocuğu da o denli huzurlu ve ileriye yönelik daha mutlu bir birey olma yolunda ilerleyecektir.

           Çevremizdeki çocuklara baktığımız zaman; bir kısmının ebeveynlerini öğretmenlerinin ve çevredeki insanların dikkatlerini çektiklerini daha çabuk ve daha kolay çektiklerini görmekteyiz. Kavrama yetileri gelişmiştir. Kendilerini ortaya koyabilme, kendilerini ifade etme noktalarında çok iyi durumdadırlar. Fakat kimi çocukta vardır, yıllarca okula gittiği halde okumayı-yazmayı öğrenememiştir. Ebeveynleri ve öğretmenleri merak ve kaygı içindedirler. Çocuk vardır akranları sokakta koşup oynarken, okula gidip gelirken, o evde odaya hapsolmak zorundadır. Çünkü ayakları tutmamaktadır. Çocuk vardır işittiği halde konuşamaz konuşulanı anlayamaz. Çocuk vardır işitmez, görmez çocuk vardır konuşur fakat konuştuğundan bir şey anlaşılmaz, kekemedir çünkü çocuk vardır yaşı ilerlemesine rağmen geceleri yastığı ıslatır. Çocuk vardır yaramazlığından şikâyet edilir. Çocuk vardır çalıp çırpmasından şikâyet edilir. Çocuk vardır ilgisizlikten,

Sevgisizlikten ve sahipsizlikten kuytu köşelerde uyuşturucu batağına saplanmaktadır. Çocuk vardır evde ve okulda yalnızlığı seçmiştir. Çocuk vardır varlığında yokluğu seçmiştir.

           Peki, çocukları bu hale getiren etmenler nelerdir? Kısaca “ kader” mi diyeceğiz? Bu çocukların bu hale gelmesinde ihmalkârlığımızın ve bilgisizliğimizin payı nedir? Böylesi çocukların eğitiminde ne gibi yollar işlenmelidir? Ana-Babaya, eğitimciye, çevre halkına, topluma, devlete, ne gibi sorumluluklar düşmektedir?

Bu ve buna benzer soruların cevabını vermek için “ANA-ŞEFKAT Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ekibi olarak hazır bulunacağız. Bu kutsal vazifeyi icra etme sorumluluğunu taşıyarak bunu yapacağız.

 

 

ENGELLİ ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YÖNELİK REHBERLİK

          Ailede engelli bir çocuğun dünyaya gelişi, aile içinde yepyeni bir durum yaratır. Aile bu durumda değişik tutumlara girer. Belirgin anlayışlara yönelir. Bu tutum ve yönelişler ailenin içinde bulunduğu çıkmazı ve çaresizliği dile getirir. Aile başına gelen bu duruma anlam veremez. Çaresizlik içinde çırpınır. Problemi nasıl çözeceğini bilemez. Çevresinden medet ummaya başlar. Çocuğunun engel durumuna bakıp kahrolur, bu durumu kabullenmekte zorluk çeker. Acaba çocuklarını bu hale gelmesinde rol oynayan etmenler nelerdir? Kalıtım mı, annenin hastalığımı, beslenme yetersizliğimi, babanın kullandığı içki mi, yoksa doğum esnasındaki dikkatsizlik veya ihmalkârlık mı? Tüm bu sorular ailenin hem kafasını karıştırır hem de suçlamalardan kaynaklanan kusursuzluğunu arttırır.

             Tüm bu sorular beraberinde yeni problemler getirmektedir. Ailenin bir ferdi konumunda olan engelli bireyin gerek aile içindeki durumu ve gerekse sosyal yaşam içindeki rolü karmaşıklaşır. Ailenin diğer bireylerinin engelli kardeşlerini nasıl karşılayacağı düşüncesi ebeveyni ayrı bir çıkmazın içine sürükler. Eve gelen, misafirlere engelli çocuklarını gösterip göstermeme, sokakta yürürken acıma duygusuyla harmanlanmış bakışlar, çocuğun bilişsel ve fiziksel yapısında ilerlemenin olup olmayacağı, gelecekle ilgili kaygılar ebeveyni tarifi imkânsız bir acının içine sürüklemektedir. Bu acı bazen o kadar yoğun ve o kadar derin yaşanır ki yaşam anlamını yitirir, amacından sapar bambaşka bir hal alır. Öyle ki en ufak bir ışık emaresinin bile olmadığını karanlık bir dehlize dönüşür yaşam. İşte tam bu noktada birileri senin içine düştüğün zorluğu görür. Sıcak bir gülümsemeyle sana yakışır. Acıyarak değil, bir ödev bilinciyle, bir şefkatle yaklaşır sana içinde bulunduğun zor durumun farkında lığıyla hemen hemen herkesin bir engelli olabilmeye aday olduğu gerçeğini düşünerek, empati geliştirerek yaklaşır.

                  Evet; ANA-ŞEFKAT Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi bu duygu ve düşüncelerle yola çıkmış bulunmaktadır. Bu amacı gerçekleştirmek  için göstereceğimiz her türlü çabanın manevi  bir doyum ve haz getireceğini biliyoruz . Selam ve dua ile …

 

 

 

ANA-ŞEFKAT ÖZEL  EĞT. VE REH.MERK.  

REHBER ÖĞRETMENİYorum Yaz - Arşiv   1688 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın